دسترسی متن کامل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۲

. ابراهیم حسن، حسن، پیشین،ج۱، ص ۲۵۶٫ ↑. همان، ج۱، ص ۲۴۳ ؛ آشتیانی، عباس اقبال،پیشین، ص۳۳۴ ↑. ابراهیم حسن، همان، ص۲۴۰٫ ↑. آشتیانی، عباس اقبال،پیشین، ص۳۳۵٫ ↑. ولایتی، علی اکبر، فرهنگ و تمدن…

ادامه خواندن دسترسی متن کامل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۲