سامانه پژوهشی – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۱

. ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، پیشین، ۱۳۷۳، ج۱، صص ۲۸و۲۷؛ زرگری نژاد، غلامحسین، پیشین، ص۹و۱۰٫ ↑. زرگری نژاد ، پیشین به نقل ازحتی، فیلیپ، تاریخ عرب،…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۱

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۳

.Mouritanie ↑. دولانس، شارل، تاریخ جهانی پیش از تاریخ تا قرن ۱۶، ترجمه احمد بهمنمنش، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ دهم، ج۱، ۱۳۸۵، ص۷۰۸ ↑. همان، ص ۳۳۵٫ ↑. ابراهیم…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۳

بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۰

[۳]. حاجی اسماعیلی، دکتر محمد رضا ، تحلیل دستوری برخی از واژههای قرآنی مورد اختلاف در قراءات سبعه و تأثیر آن در تفسیر قرآن، نشریه علوم قرآن و حدیث، صحیفه مبین، ،…

ادامه خواندن بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۰

بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۸

[۴۳]. خلیل الله مقدم، احمد، تاریخ مستند ایران و جهان از عهد باستان تا عصر پهلوی، تهران: انتشارات جمالی پور با همکاری انتشارات دژ، ۱۳۸۰٫[۴۴]. درودی، موسی، نخستین مفسران پارسی نویس، تهران: انتشارات…

ادامه خواندن بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۸

تحقيق – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۹

[۷۷]. فرای، ریچاردن، عصرزرین فرهنگ ایران، تهران: سروش، بیچا، ۱۳۶۳٫[۷۸]. فلوتن، فان، تاریخ شیعه و علل سقوط بنی امیه، ترجمه سید مرتضی حائری، تهران: اقبال، بیچا، ۱۳۲۵هـ.ش.[۷۹]. فیاض، علی اکبر،تاریخ اسلام، تهران:…

ادامه خواندن تحقيق – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۹

دسترسی متن کامل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۵

[۴۹]. ___________، معجم رجال الحدیث، بیروت- لبنان، الطبعه الرابعه، ۱۴۰۹هـ.ق،۱۹۸۹م.[۵۰]. داودی، محمد بن علی بن احمد، طبقات المفسرین، بیروت : دارالکتب العلمیه، بی چا، بی تا.[۵۱]. دمشقی، جمال الدین، تاریخ الجهمیه والمعتزلیه، بیروت:…

ادامه خواندن دسترسی متن کامل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۵