سامانه پژوهشی – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۱

. ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، پیشین، ۱۳۷۳، ج۱، صص ۲۸و۲۷؛ زرگری نژاد، غلامحسین، پیشین، ص۹و۱۰٫ ↑. زرگری نژاد ، پیشین به نقل ازحتی، فیلیپ، تاریخ عرب،…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۱

دسترسی متن کامل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۲

. ابراهیم حسن، حسن، پیشین،ج۱، ص ۲۵۶٫ ↑. همان، ج۱، ص ۲۴۳ ؛ آشتیانی، عباس اقبال،پیشین، ص۳۳۴ ↑. ابراهیم حسن، همان، ص۲۴۰٫ ↑. آشتیانی، عباس اقبال،پیشین، ص۳۳۵٫ ↑. ولایتی، علی اکبر، فرهنگ و تمدن…

ادامه خواندن دسترسی متن کامل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۲

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۳

.Mouritanie ↑. دولانس، شارل، تاریخ جهانی پیش از تاریخ تا قرن ۱۶، ترجمه احمد بهمنمنش، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ دهم، ج۱، ۱۳۸۵، ص۷۰۸ ↑. همان، ص ۳۳۵٫ ↑. ابراهیم…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۳

تحقيق – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۹

[۷۷]. فرای، ریچاردن، عصرزرین فرهنگ ایران، تهران: سروش، بیچا، ۱۳۶۳٫[۷۸]. فلوتن، فان، تاریخ شیعه و علل سقوط بنی امیه، ترجمه سید مرتضی حائری، تهران: اقبال، بیچا، ۱۳۲۵هـ.ش.[۷۹]. فیاض، علی اکبر،تاریخ اسلام، تهران:…

ادامه خواندن تحقيق – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۹