پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت درباره : خلاقیت و نوآوری

آنچه را که شفاهاً گفته اید به صورت نوشته در آورید، مدل کلامی به صورت نوشتار را بکار برده اید (الوانی، 1385).
2- مدل های ترسیمی: مدل های ترسیمی روابط بین متغیرها را در قالب نمودار یا اشکال مختلف نشان می دهند. در مثال قبل اگر نقشه شهر را به فردی که آدرس محلی را از شما پرسیده است بدهید و در آن، مسیر او را مشخص کنید، مدل ترسیمی را بکار برده اید. مدل های ترسیمی مثل نمودارها، نقشه ها، دیاگرام ها و جداول برای نشان دادن روابط بین متغیرها، وسیله بسیار ساده و سودمندی می باشند که در آنها روابط به صورت واضح و روشن بیان می شوند. نمودار تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر که در تصمیم گیری های مربوط به تولید بسیار کاربرد دارد، در زمره مدل های ترسیمی می باشد.
3- مدل های تجسمی (سه بعدی): مدل های تجسمی یا سه بعدی، وضعیت فیزیکی موضوع مورد بررسی را در مقیاس معینی مجسم می سازند. ماکت یک ساختمان یا یکی از ماشین آلات، نوعی مدل تجسمی می باشند. در بررسیهای مربوط به نحوه استقرار ماشین آلات، گاهی از مدل های تجسمی استفاده می کنند؛ بدین ترتیب که ماکتی از ماشین آلات تهیه کرده و آنها را در صفحه ای که نشان دهنده سالن کار مورد نظر است جابجا می نمایند تا بهترین آرایش سالن کار را بدست آورند.
4- مدل های ریاضی: مدل های ریاضی روابط بین متغیرها را نشان می دهند. نمونه ساده مدل های ریاضی، معادلاتی هستند که روابط تابعی بین متغیرها را بیان می کنند. فرمول تعیین تعداد کالا در نقطه سر به سر مدل ریاضی بشمار می آید (همان منبع).
در تصمیم گیری کوشش می شود تا با استفاده از مدل های مختلف و دقیق، به راه حلی بهینه برای مسائل دست یافت. اما گاهی اوقات برای موقعیت هایی که مدل دقیق علمی برای آنها وجود ندارد تصمیم‌گیری می تواند از روش اکتشافی– ابتکاری بهره گیرد. در این روش فرد به کمک تجربیات و توانایی‌های ذهنی خود می کوشد تا راه حلی که در آن وضعیت پاسخگوی مشکل می باشد بدست آورد. اگر چه روش اکتشافی– ابتکاری، به دقت مدل های پیش گفته نیست، ولی به کمک آن می توان به سرعت راه حلی را که در وضعیت موجود رضایت بخش می باشد پیدا نمود. در این روش هدف آن نیست که به راه حل بهینه دست یابیم، بلکه می خواهیم به مدد تجربه ها و اطلاعات خود، با کمک توانایی های ذهنی و به دلخواه خویش از طریق نوعی آزمایش و خطا، راه حلی خاص برای مسأله مورد نظر پیدا کنیم.
– انتخاب مدل مناسب:
مدل مناسب برای تصمیم گیرنده چیست؟ پاسخ به این سؤال بستگی به نوع مشکل و هدف تصمیم گیرنده و موقعیت و شرایط وی دارد. انتخاب یک مدل و میزان تفصیلی یا ساده بودن آن با توجه به نیاز تصمیم- گیرنده به عواملی که در تصمیم گیری مورد نظر است انجام می پذیرد. گاهی در تصمیم گیری عوامل متعددی مؤثر بوده و توجه به تمامی آنها در اخذ تصمیم، مورد نظر ما می باشد. در چنین حالتی مدل باید حتی المقدور در برگیرنده عوامل مذکور باشد. اما در مواردی نیاز به در نظر گرفتن عوامل بسیاری در تصمیم گیری نیست و در این صورت می توان از مدل ساده ای که به طور خلاصه رابطه بین عوامل معدودی را نشان می دهد استفاده کرد. از جهت بکارگیری انواع مدل ها، باید مدلی را انتخاب کرد که ما را سریعتر، ساده تر، و با دقت بیشتر به هدف برساند، به عنوان مثال، در مورد استقرار ماشین آلات در یک کارگاه، می توان از مدل ترسیمی استفاده کرد یا مدل تجسمی را بکار برد. در صورتی که مدل ترسیمی در این مورد خاص دقت کافی را دارا باشد می توان از این مدل بهره گرفت، اما اگر در تصمیم گیری مسأله ابعاد ماشین آلات نقش مهمی داشته باشند، مدل تجسمی دقت لازم را داشته و باید از آن استفاده کنیم. گاهی اوقات برای اخذ تصمیم باید از دو مدل به همراه هم استفاده کرد. به عنوان نمونه در مثال گذشته می توان ابتدا از یک مدل ریاضی برای اندازه گیری میزان جریان کار بین ماشینهای مختلف استفاده نمود. و در مورد جابجایی ماشین آلات برای از میان بردن کار اضافی تصمیم گرفت، سپس مدل ترسیمی یا تجسمی را برای تعیین دقیق محل استقرار ماشینها بکار برد (الوانی، 1385).
2-1-12 سبک های تصمیم گیری:
پنج سبک تصمیم گیری زیر توسط اسکات و بروس به عنوان سبک های تصمیم گیری ارائه شده اند.
1- سبک تصمیم گیری عقلایی: این سبک بیانگر شناسایی تمامی راهکارهای ممکن، ارزیابی نتایج هر راهکار از تمامی جنبه های مختلف و در نهایت انتخاب راهکار بهینه و مطلوب توسط تصمیم گیرنده در هنگام مواجهه با شرایط تصمیم گیری می باشد. به عبارتی، در این سبک تصمیم گیری، مسأله رخ داده به طور دقیق تعریف شده و فرد تصمیم گیرنده از یک فرآیند ثابت و کاملاً مشخص جهت انتخاب و اجرای بهترین راه حل و دستیابی به اهداف پیروی می کند (هادی زاده مقدم، 1387).
2- سبک تصمیم گیری شهودی: تصمیم گیری شهودی فرآیند ناخودآگاه است که در سایه تجربه های استنتاج شده بدست می آید. در این شیوه تصمیم گیری فرد تصمیم گیرنده منطق روشنی در رابطه با درست بودن تصمیم خود ندارد بلکه با تکیه بر بینش و فراست درونی خود آن چیزی را که فکر می کند درست است انجام می دهد.

3- سبک تصمیم گیری وابستگی: این سبک بیانگر عدم استقلال فکری و عملی تصمیم گیرنده و تکیه بر حمایت ها و راهنمایی های دیگران در هنگام اتخاذ تصمیم است.
4- سبک تصمیم گیری آنی: سبک تصمیم گیری آنی بیانگر احساس اضطرار تصمیم گیرنده و تمایل وی به اخذ تصمیم نهایی در کوتاه ترین و سریع ترین زمان ممکن است. به عبارتی دیگر مدیرانی که از سبک تصمیم گیری آنی برخوردارند در هنگام مواجه شدن با موقعیت تصمیم گیری بلافاصله و بی درنگ تصمیم اصلی خود را اتخاذ می کنند.
5- سبک تصمیم گیری اجتنابی: افرادی که از سبک تصمیم گیری اجتنابی استفاده می کنند در هنگام مواجهه با مسأله (مشکل یا فرصت ) تا آنجا که امکان پذیر باشد تصمیم گیری را به تعویق انداخته و از هر گونه واکنش نسبت به مسأله رخ داده طفره می روند. بنابراین سبک تصمیم گیری اجتنابی را می توان تلاش و تمایل فرد تصمیم گیرنده به اجتناب از اتخاذ هر گونه تصمیم، و تا حد امکان دوری از موقعیت های تصمیم گیری تعریف نمود (اسکات و بروس، 1995).
در جایی دیگر این سبک ها را به سه نوع سبک تصمیم گیری متمرکز، غیر متمرکز و مشارکتی طبقه بندی می کنند.
1- تصمیمات متمرکز: به تبعیت از الگوهای سنتی اداره امور سازمانها، بعضی سازمانها از تصمیمات متمرکز استفاده می کنند. در این سبک عموماً تصمیمات در سطح مدیریت اتخاذ می شود. به طور کلی، با توجه به عرف و اصول کلاسیک مدیریت، مدیران تصمیمات را بیشتر بر پایه حق مشروعیتی که برای خود قائل هستند، اتخاذ می کنند، در حالی که باید بر فرآیند تصمیم گیری و کیفیت تصمیمات تکیه کنند.
2- تصمیمات غیر متمرکز: تصمیمات غیر متمرکز تصمیماتی هستند که در پایین ترین رده سازمان اتخاذ می شوند. در این سطح افراد اطلاعات و مهارتهای لازم برای اخذ تصمیمات را دارند. چون اعضای سازمان در تصمیم گیری مشارکت دارند، سطح پذیرش این نوع تصمیم گیری برای آنها بسیار بالاست. از آنجا که این مدیران و اعضای سازمان ارتباط نزدیکتری با مسایل و فرصت های سازمان دارند، لذا بهتر از مدیران سطح بالا می‌توانند تصمیم گیری کنند. مدیران سطح بالا نه تنها ارتباط مستقیمی با این وضعیت ها ندارند بلکه مهارتهای آنها نیز چندان تخصصی نیست، و بیشتر جنبه فراگیری دارد. میزان تمرکز دقیقاً یکی از ابعاد تصمیم گیری است که سبک تصمیم افراد و سازمانها را تبیین می کند (حمیدی زاده، 1377).
3- مشارکت: بسیاری از مدیران به فواید استفاده از منابع تصمیم گیری کارکنان در تمام سطوح سازمانی پی برده اند.
اگر چه تصمیم گیری مشارکتی معمولاً اشاره به شرکتگروه های کوچک در فرآیند تصمیم گیری دارند، اما تفویض اختیار به اشخاص احتمالاً از متداول ترین ابزار جلب مشارکت کارکنان محسوب می شود. در این سبک در واقع مدیران به زیردستان تفویض اختیار می کنند تا در آینده در صورت بروز مشکلات بتوانند با اختیار و مسئولیتی که دارند (بدون فوت وقت و ارجاع مسأله به سطوح بالاتر) به اخذ تصمیم بپردازند. از این رو، ضمن سرعت بخشیدن به گردش پیشرفت فعالیتها، مخارج سازمانی کاهش و سطح رضایتمندی افزایش می یابد. در نتیجه اعضای سازمان مسئولیت نتایج تصمیمات را بر عهده می گیرند و آمادگی بیشتری برای پذیرش مسئولیتهای بعدی خواهند داشت. اغلب مدیران با تجربه، به کارکنان و متخصصان سازمان زیاد تکیه می‌کنند. زیرا اطلاعات تخصصی و فنی و بصیرتهای کارشناسی آنها برای تصمیم گیری بالاتر است. ابزارهای معمول مشارکت مطلوب را می توان تشکیل کمیته های دائمی نظیر تدوین استراتژیهای سازمان، کمیته های رسیدگی به شکایات، ترفیـع و ارزشـیابی مشـاغل و نیروهـای متخصـص حل مسأله دانست (همان منبع).
در جایی دیگر مدیران سه سبک کاملاً مختلف را برای برخورد با مسائل مربوط به محیط کاری خود به کار می گیرند که بعضی از آنها عبارتند از :
1- مسأله گریز: آنها اطلاعاتی را که علامت بروز یک مسأله است نادیده می گیرند، فعال نیستند و نمی خواهند با مسائل سر و کار داشته باشند.
2- مشکل گشا: آنها سعی می کنند وقتی مسائلی بروز می کنند به حل آنها بپردازند و بعد از حادث شدن مشکلات به صورت واکنشی به آنها پاسخ می دهند.
3- مسأله جو: آنها فعالانه در جستجوی مسائلی هستند که آنها را حل کنند یا فرصت هایی که آنها را بررسی کنند. اینها در پیش بینی مسائل « علاج واقعه را قبل از وقوع » می کنند (ایران نژاد پاریزی، 1386).
2-1-13 کیفیت و پذیرش تصمیم:
دقت و صحت تصمیم یکی از نکات مهم در تصمیم گیری است. در واقع تصمیم اتخاذ شده از لحاظ دقت و صحیح بودن باید در حدی باشد که مورد پذیرش افراد یا بخش واسطه در سازمان قرار گیرد. در این مورد « وروم و یتون » معتقدند که کیفیت تصمیم و پذیرش آن دو معیار مهم برای قضاوت و کفایت یک تصمیم به شمار می آیند. منظور از کیفیت این است که اگر تصمیم اتخاذ شده هدف منطقی– عقلائی داشته باشد، باید برای گروه یا سازمان نتیجه مثبت و اثر بخش داشته باشد، نه آنکه به صورت سازش آن را بپذیرد و به آن تن در دهد؛ در این صورت تصمیم از این دو ویژگی مهم برخوردار است (نجف بیگی، 1387).
نیومن می گوید: کیفیت مدیریت، تابع کیفیت تصمیم گیری است. وی معتقد است تصمیم گیری به تنهایی مهمترین وظیفه مدیر است، زیرا کیفیت طرح ها و برنامه ها، اثر بخشی و کارآمدی استراتژی و کیفیت نتایجی که از اعمال آنها بدست می آید همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می کند (سعادت، 1372).

– بخش دوم: خلاقیت و نوآوری
مقدمه
خلاقیت در گذشته پدیده‌ای مترادف با نبوغ تلقی می شد و هر جا سخن از خلاقیت به میان می‌آمد بلافاصله معنای نبوغ به ذهن خطور می کرد. در تاریخ یونانیان باستان، نبوغ معنایی افسانه‌ای داشت. به روایتی یونانیان واژه‌ای بنام شیطان را پذیرفته بودند که افراد آن را صاحب توانایی‌های خارق العاده و شور و شوق می‌ساخت (پیرخائفی، 1379، به نقل از سام خانیان).
در اواخر قرن نوزده و در اوایل قرن بیستم به منبع جدید خلاقیت توجه شد در این دوران این تفکر که نبوغ یا توانایی غیر معمولی در یک فرد از یک روح بیرونی ناشی می شود رنگ باخت، اما تأثیرات این تفکر که، خلاقیت و نبوغ مترادف هستند همچنان باقی ماند و تا عصر رنسانس نیز کشانده شد و لذا نزدیک به نیم قرن طول کشید تا خلاقیت به طور علمی و دقیق مطالعه شود. رهبری این جریان علمی را شخص گیل فورد در سالهای (1959-1966-1967) بر عهده داشت (سام خانیان، 1387).
در واقع می توان چنین بیان کرد که تا زمانی که یک ایده نو در ذهن فرد می باشد به آن خلاقیت اطلاق شده و زمانی که این ایده نو بصورت محصول و یا خدمت جدید به جامعه ارائه گردید از آن به عنوان نوآوری یاد می شود.
به طور کلی اهمیت خلاقیت در زندگی را می توان در طول سه محور مورد بررسی قرار داد :
1. نقش خلاقیت در رشد مهارتها
2. نقش خلاقیت در توسعه روابط اجتماعی
3. نقش خلاقیت در بهداشت روانی (پیرخائفی، 1379)
2-2 خلاقیت و نوآوری

2-2-1 اهمیت خلاقیت و نوآوری:
شاید قدری شگفت انگیز باشد اما زندگی بدون خلاقیت مشکل و طاقت فرساست. اگر از بلندترین مکان زندگی کنونی به گذشته نگاهی بیاندازیم در خواهیم یافت که زندگی کنونی چقدر از نظر امکانات و تجهیزات با گذشته تفاوت کرده است. به عنوان مثال سرعت حرکت انسان امروز در اثر اختراع هواپیما، یا نحوه کتابت در دنیای امروز نسبت به گذشته یا سفر با آفاق آسمان ها و کرات دیگر و پیمودن اعماق دریاها همه مرهون استعداد خلاقیت بشری بوده است. بنابراین می توان ملاحظه نمود خلاقیت موضوعی غریب و ناآشنا نیست که برای وجود آن نیاز به استدلال باشد. خلاقیت به عنوان استعدادی قدرتمند در نهاد آدمی از همان دوران کودکی وجود دارد؛ به قول راجرز (1977) آدمی ذاتاً خلاق متولد می شود ولی با این حال خلاقیت در مراحل ابتدایی زندگی تکامل یافته نیست و به همین دلیل نیاز به توجه، هدایت و تربیت دارد (سام خانیان، 1387).
امروزه توجه به خلاقیت و نوآوری به ویژه در سازمان ها بسیار بیشتر از گذشته شده است. تصور دلیل این علاقه زیاد به خلاقیت کار دشواری نیست. در فرهنگ سریعاً در حال تغییری که زمینه های مطالعاتی جدید به وجود می آیند و در هیمن حال سایر مشاغل از بین می روند آماده سازی جوانان در مورد نقش آنها در چنین جامعه پویایی پیچیده تر می شود. اگر تنها حقایق خاصی را به آنها بیاموزیم با این مسأله بسیار واقعی روبرو می شویم که تا زمانی که کودک 12 سال را در یک برنامه آموزشی بگذراندآن حقایق دیگر مورد نیاز نیستند یا مشاغلی که به خاطر آن آماده می شدند دیگر وجود ندارد. این وضعیت را یکی از منتقدان سر سخت تعلیم و تربیت به نام « سیلبرمن » به خوبی چنین بیان کرده است ( گلالگر، ترجمه مهدی زاده و رضوانی، 1381، به نقل از سام خانیان، 1387).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعلیم و تربیت برای عملی کردن بایستی فرد را برای کاری آماده کند که هنوز وجود ندارد و ماهیت آن را حتی تصور هم نمی توان کرد. این امر تنها به این طریق انجام می پذیرد که به کودکان آموزش داده باشد چگونه یاد بگیرند و به آنها نوعی انضباط فکری داده شود تا آنها را قادر سازد که اندوخته عقلی بشر را صرف مسائل تازه کنند.
جامعه برای پیشرفت و توسعه نیاز به کودکان با انگیزه، کنجکاو و خلاق دارد؛ همچنین به نوجوانان و جوانانی نیاز دارد که چهره دیگر از آینده ترسیم کنند و به بزرگسالانی نیاز دارد که حامی و سازنده باشند. دستاورد چنین موقعیتی ابتکار و سازندگی است.
نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری را می توان از سه جنبه کلی، فردی و سازمانی به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:
2-2-2 الف- نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه کلی و عمومی:
خلاقیت و نوآوری یکی از اساس ترین و بنیادی ترین ویژگی های خاص انسان است.
مجموعه تمدن

Share article:

Permalink:

Add your widget here